Product >  2D/3D Glass

閎暉具備完整的玻璃成型、加工、強化、外觀裝飾等製程, 提供各大小尺寸2D/3D保護玻璃產品

3D曲面保護玻璃蓋板(穿戴式智慧手錶)

3D曲面保護玻璃蓋板(穿戴式智慧手錶)

3D曲面保護玻璃蓋板(車用遙控器)

3D曲面保護玻璃蓋板(車用遙控器)

2D/3D保護玻璃埋入射出

2D/3D保護玻璃埋入射出

3D曲面保護玻璃蓋板(Wing Type)

3D曲面保護玻璃蓋板(Wing Type)

3D曲面保護玻璃蓋板(Multi-Curve Type)

3D曲面保護玻璃蓋板(Multi-Curve Type)

3D曲面保護玻璃蓋板(Box Type)

3D曲面保護玻璃蓋板(Box Type)